Wybrane systemy czasu pracy

      Brak komentarzy do Wybrane systemy czasu pracy

Wybrane systemy czasu pracy. Poniżej przedstawiam charakterystykę wybranych systemów czasu pracy:

Podstawowy system czasu pracy

W tym systemie może pracować każdy pracownik, może pracować maksymalnie 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5 dniowym tygodniu pracy.

Okresy rozliczeniowe dla podstawowego systemu czasu pracy

Maksymalnie 4-miesięczne, w rolnictwie, hodowli, praca w ochronie nawet 6-12 miesięcy.

Równoważny system czasu pracy (do 12 godzin)

Równoważny system czasu pracy dopuszczalny jest gdy uzasadnia to rodzaj pracy lub jej organizacja, można pracować przeciętnie 40 godzin w tygodniu, a w ciągu doby nawet do 12 godzin. W zamian w innych dniach pracownik pracuje krócej lub dostaje dzień wolny.

Okresy rozliczeniowe dla równoważnego systemu czasu pracy (do 12 godzin)

Co do zasady 1 miesiąc (możliwe wydłużenie do 3 lub 4 miesięcy)

Weekendowy system czasu pracy

Weekendowy system czasu pracy dopuszczalny jest jeżeli pracownik wystąpi do pracodawcy z pisemnym wnioskiem o wprowadzenie takiego systemu czasu pracy. Pracownik pracuje tylko w piątki, soboty, niedziele i święta, maksymalnie 12 godzin na dobę.

Okresy rozliczeniowe dla weekendowego systemu czasu pracy

Zawsze 1 miesiąc.

Zadaniowy system czasu pracy

Zadaniowy system czasu pracy dopuszczalny jest gdy uzasadnia to rodzaj, organizacja lub miejsce pracy. W tym systemie pracownik nie ma określonych godzin pracy, a tylko zadania, sam decyduje w jakich godzinach będzie je wykonywał, jednak pracownik musi zdążyć w terminie wskazanym przez pracodawcę…

Równoważny system czasu pracy (do 24 godzin)

Ten system czasu pracy dotyczy pracowników ochrony, zakładowych straży pożarnych i służb ratowniczych. Pracownik pracuje przeciętnie 40 godzin w tygodniu, a w ciągu doby nawet do 24 godzin. W zamian w innych dniach pracuje krócej, lub otrzymuje dzień wolny.

Okresy rozliczeniowy dla równoważnego czasu pracy (do 24 godzin)

Co do zasady 1 miesiąc (możliwe wydłużenie do 3 lub 4 miesięcy)

Skrócony system czasu pracy

System czasu pracy dopuszczalny, gdy pracownik wystąpi z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o wprowadzenie takiego czasu pracy. Pracownik pracuje mniej niż 5 dni w tygodniu, maksymalnie 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Okresy rozliczeniowe dla skróconego czasu pracy

Zawsze 1 miesiąc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *